Ur SLU:s kunskapsbank

LED-belysning och kort dag ger kompakta krukväxter

Senast ändrad: 27 november 2019

För att få vackra, kompakta och skottrika prydnadsväxter används ofta kemiska preparat. Forskning på SLU Alnarp visar att en kombination av LED-belysning i orangerött eller grönt tillsammans med kortare dagslängd ger en liknande effekt på bland annat julstjärnor och pelargoner.

Tillgången till preparat för kemisk tillväxtreglering är begränsad. Dessutom finns en uttalad strävan att minska användningen, både av miljö- och hälsoskäl och för att snabbare etablera en utplanteringsväxt hos slutkonsumenten.

För att få kompakta plantor används ett antal traditionella metoder i odlingen, som till exempel minskad krukstorlek, begränsad vattning eller toppning av plantan. Även temperaturen har använts för att styra tillväxten, under senare år används nu även ljuset.

Karl-Johan Bergstrand, forskare vid institutionen för biosystem och teknologi på SLU Alnarp, har i ett SLF-finansierat projekt kombinerat kort dagslängd med tillförsel av så kallat smalspektrumljus i olika färger genom LED-belysning. Det visade sig att en så kort dagslängd som 8 timmar effektivt begränsade sträckningstillväxten hos petunia. För pelargon blev sträckningen lägst om dagen startade med en period om maximalt två timmar orangerött ljus och avslutades med två timmar grönt ljus. Rött eller orangerött ljus i mindre kvantiteter tillsammans med naturligt solljus begränsade sträckningen hos julstjärna, dessutom ökade antalet sidoskott. För krysantemum hade samma behandling ingen större effekt.

Av Marianne Persson

Relaterade sidor: