Ur SLU:s kunskapsbank

Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling

Senast ändrad: 30 oktober 2019

Undersökningen visar på hur man i ekologisk äppelodling kan öka skörden av äpplen. Svampsjukdomar leder ofta till kraftigt reducerad produktivitet i ekologisk odling jämfört med IP-odling. Det beror främst på att det inte finns kemiska medel som är godkända för kontroll av lagringssjukdomar.

Ett av målen för projektet har varit att utveckla ett preparat baserat på naturligt förekommande skyddsämnen som kan motverka svampsjukdomar.

Ett annat mål har varit att informera om skadegörarnas biologi, smittkällor och spridningsperiod och göra denna information tillgänglig för odlare och rådgivare.

Resultaten i projektet visar på att en blandning av växtoljorna tymol och eugenol vid behandling av ekologiska äpplen i fält, har en god effekt på lagringspotentialen. Det vill säga med färre angrepp av svampsjukdomar på frukten under lagringen och utan att orsaka någon negativ effekt på skörd eller fruktkvalitet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Marie Olsson, Professor
Institutionen för växtförädling
marie.olsson@slu.se, 040-415351