Ur SLU:s kunskapsbank

Rötter och mekanik förbättrar packade jordar

Senast ändrad: 27 november 2019

Förfrukter med djupa rötter är effektiva markluckrare. Biologisk luckring kan vara ett alternativ till mekanisk luckring, det visar ett deltagardrivet SLF-projekt där potatisodlare, forskare, rådgivare och deltagare från industrin samarbetat.

Det är sedan tidigare känt att markpackning ger svag rotutveckling och dålig tillväxt i grödan till följd av vattenstress och syrebrist. Mekanisk djupluckring och förfrukter med djupa rötter förbättrar packade jordar men forskning om att kombinera mekanisk och biologisk alvluckring saknades. 2011 skapades därför SLF-projektet "Biologi och teknik för förbättrad markanvändning i potatisodlingen – aktörsamverkan för hållbar kunskapsutveckling." Syftet var att undersöka effekterna av mekanisk och biologisk djupluckring, samt att skapa en plattform inom potatisforskningen för forskare, rådgivare, lantbrukare och andra intressenter.

I projektet ingick tvååriga fältförsök i matpotatis och stärkelsepotatis med åtta olika förfruktskombinationer, maträttika, oljerättika, rödklöver och vårkorn som kontrollgröda. Den biologiska luckringen gjordes året före potatisgrödan och den mekaniska en vecka efter sättning.

Försöken visade att djuprotad förfrukt och djupluckring efter sättning ger mer och djupare rötter vid odling av matpotatis, en kombination stärker effekten. I stärkelse- och industripotatis gav både djupluckring och biologisk alvluckring ökad knöl- och stärkelseskörd. Den positiva effekten av djupluckring uteblev dock om förfrukten var en djuprotad gröda.

Forskarnas slutsats är att om alvluckringens potential i matpotatis ska utnyttjas fullt ut måste närings- och vattenförsörjning anpassas till det rotsystem som finns.

Av Marianne Persson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Paula Persson, professor, prefekt
Institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU
paula.persson@slu.se 018-672358 070-5324817