Ur SLU:s kunskapsbank

Tillväxt i svensk sparrisproduktion – en kunskapssammanställning

Senast ändrad: 18 september 2019

I ett projekt inom Tillväxt Trädgård har kunskapsläget inom sparrisproduktion sammanställts. Det övergripande målet för projektet har varit att sammanställa kunskap för att höja skördarna och lönsamheten i svensk sparrisproduktion.

Författarna till rapporten menar att det viktigaste som framkommit i projektet är kunskapen om hur sparrisplantan fungerar. Inom det här området framkommer kunskap som kan tillämpas direkt i svensk sparrisproduktion. Men områden som också berörs i rapporten är växtnäring och bevattning, växtskydd samt ogräshantering. Läs mer i LTV-fakultetens rapport 2018:1.

Projektet har engagerat rådgivare, odlare, lärare, forskare och studenter, vilket har varit värdefullt för alla parter. En effekt av projektet är att gruppen med sparrisodlare fortsätter att hålla kontakten även efter projekttidens slut. En annan effekt är de studentarbeten inom trädgårdsingenjör- och hortonomutbildningen vid SLU i Alnarp som blivit ett resultat av projektet.

Projektet har utförts på uppdrag av Tillväxt Trädgård. Projektdeltagare var Victoria Tönnberg och Stina Andersson från HIR Skåne samt Helena Karlén, SLU i Alnarp.

Fakta:

Relaterade sidor:


Kontaktinformation