Ur SLU:s kunskapsbank

Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

Senast ändrad: 15 april 2021

Odling i tunnlar kan ge flera viktiga fördelar för en odlare. En odlingstunnel är en relativt billig investering som ger höjd odlingssäkerhet och ökad produktionsvolym. Detta ger i sin tur ett större bidrag till den lokala och svenska grönsaksmarknaden samt säkrare inkomster för odlaren. Ett problem som finns är att många odlare känner sig osäkra på vad som går att odla i en tunnel och hur man ska göra för att lyckas.

Författarna till faktabladet Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt vill bidra med information om tunnelodlingens för- och nackdelar. De ger också konkreta odlingsförslag på grönsakskulturer som går bra att odla och som ger en hög skörd av bra kvalitét under en förlängd odlingssäsong. Faktabladet är uppdelat i två delar, en litteraturstudie och en intervjuundersökning.

Intervjuerna har gjorts genom besök och telefonsamtal med 14 stycken odlare. Odlarna är aktiva i olika delar av Sverige och har valts ut med hjälp av Hushållningssällskapets kontakter, andra odlingsrådgivare och nätverk inom branschen. De visar på att de viktigaste fördelarna med tunnelodling är att odlingsperioden förlängs och att alla arbetsmoment kan göras utan påverkan av regn, blåst eller frost. De intervjuade odlarna uppger dessutom att de får en bättre kvalitet på skörden.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation