Ur SLU:s kunskapsbank

Ozonering bryter ned vissa Pfas-ämnen

Senast ändrad: 18 februari 2020
Vera Franke, SLU, visar fram brandskum. Foto.

Pfas är kemikalier som både är skadliga för hälsan och svåra att bryta ner. Vi kan få i oss ämnena från bland annat dricksvatten. En forskargrupp vid SLU har med hjälp av ozon kunnat rena vatten från de vanligaste formerna av Pfas.

Pfas används på grund av sina vatten- och fettavvisande egenskaper i allt från kläder till matförpackningar och brandskum. Men de kvaliteter som har gjort Pfas populära gör dem också farliga, eftersom de är väldigt svåra att bryta ner. Pfas lagras även i kroppen, och ju högre halter vi får i oss desto större risk för olika hälsoeffekter.

Vera Franke, SLU. Foto: Filip Gottfridsson.- Dricksvatten är en av de vanligaste källorna till att vi får i oss Pfas. Men de reningsmetoder som används idag är inte designade för att avlägsna de här ämnena, vilket innebär att det blir onödigt dyrt och ineffektivt att få bort dem från dricksvattnet, säger Vera Franke, som är doktorand i forskargruppen Organisk Miljökemi vid SLU. Hon arbetar med att ta fram effektivare metoder för att rena vårt vatten.

Katalyserat ozon bryter ner Pfas

Vera Frankes forskargrupp har bland annat studerat reningsmetoden katalyserad ozonering. Det innebär att man med hjälp av höga koncentrationer av ozon tillsammans med en katalysator bryter ner Pfas till mindre farliga ämnen. Katalysatorn används för att sätta igång ozonets nedbrytning eftersom enbart ozon inte klarar av att bryta ner Pfas.

Forskarna har samarbetat med ett företag som använder katalyserad ozonering för att bryta ner läkemedelsrester i avloppsvatten från till exempel Akademiska sjukhuset. Vera Franke och hennes kollegor använde företagets försöksanläggningar för att undersöka om katalyserad ozonering även fungerar för att bryta ner Pfas.

- Vi såg att vissa Pfas-ämnen minskade kraftigt med ozoneringsmetoden, medan andra ämnen inte bröts ner lika effektivt, säger Vera Franke.

Kan bilda giftiga restprodukter

- Om man har problem med vissa sorters Pfas så är katalyserad ozonering väldigt användbart. De former av Pfas som kan brytas ner av ozoneringen är också tursamt nog de som är mest vanliga i miljön, säger Vera Franke.

Hittills används inte höga koncentrationer av ozon vid produktion av dricksvatten eftersom det kan leda till att det bildas giftiga restprodukter.

- I våra studier hittade vi inga giftiga restprodukter som en följd av ozoneringen. Men det behövs fler tester för kontrollera säkerheten innan ozonering kan godkännas för dricksvattenproduktion, säger Vera Franke.

Text: Ylva Sjöblom

Fakta:

Pfas och hälsa

  • Pfas (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en mängd olika kemikalier som är skapade av människan, där de mest kända är Pfos och Pfoa.
  • Pfas började framställas på 1950-talet, men det är inte förrän på senare tid som vi har blivit medvetna om riskerna med de här ämnena och insett hur spridda de är i naturen.
  • Pfas lagras i kroppen, och ju högre halter vi får i oss desto större risk för olika hälsoeffekter.
  • Alla människor har Pfas i blodet. Forskare har till och med hittat ämnena i isbjörnar på Arktis.
  • Man har sett att Pfas bland annat kan påverka lever, immunförsvar och fosterutveckling  negativt. Det finns även ett samband mellan Pfas-exponering och vissa typer av cancer.

Källa: Naturvårdsverket och Vera Franke, SLU.