Ur SLU:s kunskapsbank

AMH hos unga åsnehingstar är kopplat till testikelstorlek

Senast ändrad: 03 juni 2021
Italiens åsnehane

Under puberteten får individen förmåga att föröka sig sexuellt. Hos hanar innebär detta bland annat att testiklarnas sertoliceller mognar och ökar i antal, vilket leder till testikeltillväxt. Sertolicellerna avgör hur många spermier som kan produceras och cellerna producerar antimüllerskt hormon, AMH, ett hormon som är viktigt för hanlig könsutveckling.

I ett samarbete mellan universitetet i Pisa och Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt om AMH-koncentrationen under puberteten är kopplad till testikelstorlek och spermakvalitet hos vuxna åsnehingstar. AMH-koncentrationen i blod och sädesvätska mättes vid upprepade tillfällen under hela pubertetsperioden.

Studien visar att åsnehingstarnas sertoliceller, som före puberteten enbart utsöndrar AMH till blod, under puberteten också börjar utsöndra AMH till sädesvätska. En kraftig ökning av AMH-koncentrationen i blod följdes av en liknande ökning i sädesvätska.

Den maximala AMH-koncentrationen under puberteten var korrelerad med testikelstorleken hos den könsmogna åsnan. Däremot sågs inte någon koppling mellan AMH under puberteten och den vuxna åsnans spermakvalitet.

Länk till publikationen

https://authors.elsevier.com/a/1b7uG1M2wI94x8

Referens

Holst BS, Panzani D, Camillo F, Svensson A, Rota A. Anti-Müllerian hormone (AMH) concentrations are maximal at puberty in male donkeys and secretion is redirected from the blood stream to seminal plasma. Animal Reproduction Science, 2020 (218) 106484.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se