Ur SLU:s kunskapsbank

Flera fästingburna bakteriearter hos lamm på Gotland

Senast ändrad: 28 maj 2019

Trots regelbunden fästingprofylax har man funnit att lamm smittats av fästingburna patogener. Överraskande, och glädjande, är att ingen resistens upptäcktes i den gotländska fästingpopulationen, trots långvarig användning av bekämpningsmedel (deltametrin och alfacypermetrin) mot fästingar hos får. Mot bakgrund av detta gjordes en studie i besättningar på Gotland och i Östergötland.

Serologiska analyser visade att 33%, 2,5% respektive 13% av lammen var positiva för de fästingburna smittorna anaplasmos, borrelia och TBE-virus. Vi hittade också DNA av anaplasma hos 20% av lammen, vilket betyder att lammen verkligen blev smittade.

Man har under många år sett högre dödlighet bland lamm på Gotland jämfört med fastlandet. Molekylär typning av anaplasma utfördes för att se om det var samma bakterieart som drabbade lammen både där och i Östergötland. DNA-sekvenseringen av positiva prover visade att det bara var A. phagocytophilum hos lamm från Östergötland. På Gotland var det samma bakterie plus två arter som inte tidigare påträffats i Sverige, A. bovis och A. capra.

Det behövs ytterligare studier för att utreda om förekomsten av olika bakteriearter är kopplad till olika sjukdomsbild eller om det är bara en konsekvens av att det är olika fästingarter som är vanliga på de två ställena (vanlig fästing i Östergötland, trubbnosfästing på Gotland).

Länk till publikationen

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2018.00072/full

Referens

Grandi G, Aspán A, Pihl J, Gustafsson K, Engström F, Jinnerot T, Söderlund R and Chirico J. 2018. Detection of Tick-Borne Pathogens in Lambs Undergoing Prophylactic Treatment Against Ticks on Two Swedish Farms. Frontiers in Veterinary Science 5:72. doi: 10.3389/fvets.2018.00072

Kontaktperson

Giulio Grandi
Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap; Enheten för parasitologi
Telefon: 018-672398
E-post: giulio.grandi@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se