Ur SLU:s kunskapsbank

Förbättrad kvalitet hos fryst baggsperma med ny metod

Senast ändrad: 19 juni 2019

I svenskt fåravelsarbete förekommer artificiell insemination med fryst sperma endast i begränsad omfattning men intresse finns för ökad användning vid import av avelsmaterial och vid lagring av sperma från utrotningshotade raser. Cellmembranet hos baggars spermier är dock känsligt för frysning och tining vilket gör att kvaliteten hos tinade baggspermier ofta är dålig.

Hos andra djurarter har centrifugering av spermier genom en densitetsgradient, så kallad kolloidcentrifugering, använts för att förbättra spermiekvaliteten och därmed även dräktighetsresultaten hos inseminerade hondjur.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt om centrifugering av tinade baggspermier genom en artanpassad kolloid kan ha en positiv effekt på spermiekvaliteten efter tining. Spermiernas rörlighet, kvalitet och överlevnad utvärderades vid ett antal tidpunkter under ett dygn efter upptining.

Alla undersökta egenskaper var bättre och bibehölls längre i kolloidcentrifugerade prover än i ocentrifugerade prover. Eftersom de undersökta egenskaperna är viktiga för fertiliteten, kan resultaten innebära att kolloidcentrifugerade baggspermier är mer fertila efter inseminering än ocentrifugerade spermier. För att veta om detta är sant behöver spermierna testas vidare i insemineringsförsök.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2018.12.001

Referens

N. Šterbenc, J.M. Morrell, M. Kosec, D. Rath, S. Klein, P. Klinc. Single layer colloid centrifugation technique improves motility, viability and chromatin integrity of ram spermatozoa after thawing. Cryobiology (2019), 86; 77-83.


Kontaktinformation
Jane Morrell
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion    
                                                    
Telefon: 018-671152
Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se