Ur SLU:s kunskapsbank

Juverinfektion vanligt hos svenska tackor

Senast ändrad: 07 mars 2023
Ett diande lamm.

De flesta internationella studier som undersökt juverhälsa hos tackor har utförts på mjölkproducerande får. I Sverige är detta en ovanlig produktionsform, här är de flesta fårbesättningar i stället kött- och/eller pälsproducerande. Juverhälsan är då viktig inte bara för tackans välmående utan även för lammens överlevnad och tillväxt.

Dålig juverhälsa kan leda till minskad mjölkproduktion och göra så att sjukdomsframkallande bakterier hamnar i mjölken. Juverhälsan påverkas av flera olika bakomliggande orsaker och dessa kan skilja mellan olika produktionssystem.

Syftet med vår studie var att ta reda på mer om förekomsten av bakteriella juverinfektioner i svenska kött- och pälsproducerande fårbesättningar samt vilka riskfaktorer som kan kopplas till juverinfektion. Vi samlade in mjölkprover från 753 tackor i 22 besättningar och fann att drygt en femtedel av tackorna hade juverinfektion.

Juverinfektion var vanligare hos äldre tackor, tackor med tre eller fler lamm och hos svårmjölkade tackor. Vi såg också att det var vanligare i medelstora besättningar, besättningar med hö som bäddmaterial och i besättningar med färre fall av klinisk (synlig) mastit. Det sistnämnda har vi dock ingen bra förklaring till.

Resultaten visar att juverinfektion är vanligt hos svenska tackor och att flera olika riskfaktorer kan kopplas till förekomsten.

Länk till artikeln

Risk factors for intramammary infection in meat- and pelt producing ewes with clinically healthy udders - ScienceDirect

Referens

Persson Y, Gustafsson K, Hoffman M, Nyman A-K, Söderquist L, Waller KP. 2022. Risk factors for intramammary infection in meat- and pelt producing ewes with clinically healthy udders. Small Ruminant Research 206. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2021.106595


Kontaktinformation

Ylva Persson
Universitetslektor, adjungerad vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion, SLU
E-post: ylva.m.persson@slu.se