Ur SLU:s kunskapsbank

Ny metod i kampen mot smittsam får- och getsjukdom

Senast ändrad: 18 maj 2021
Får i Tanzania, foto.

Peste des petits ruminants (PPR) är en virussjukdom som kan drabba får och getter. PPR finns idag i Afrika, Mellanöstern och Asien. Där drabbar den ofta djur som hålls av fattiga människor som måste förlita sig helt på sina djur för sin dagliga överlevnad. PPR är mycket smittsam och dödligheten kan variera från 10 % till runt 90 %.

Sommaren 2018 hade vi för första, och hittills enda, gången PPR i Europa, då får vid den turkiska gränsen i Bulgarien blev smittade. FN och World Organization for Animal Health har ett pågående bekämpningsprogram för PPR, med mål att utrota sjukdomen till 2030.

Forskare från SLU har i samarbete med Sokoine University of Agriculture i Tanzania utvecklat en metod för att snabbt identifiera förändringar i arvsmassan hos PPR-virus och koppla dem till epidemiologiska data, såsom var och hur allvarligt utbrottet är. I korthet går metoden ut på att uppföröka hela virusets arvsmassa med polymeraskedjereaktion (PCR). Sedan kopplas markörer på för att kunna bestämma virusets DNA-sekvens i en portabel sekvenseringsmaskin. Därefter markeras förändringar i sekvensen. Dessa data ligger till grund för att utreda släktskap med andra virus för att förstå virusets spridningsmönster vilket är viktigt för att kunna förhindra nya utbrott.  

Metoden är snabb, portabel och kostnadseffektiv. Därmed är den möjlig att använda för en stor del av världens laboratorier, men även ute i fält under pågående utbrott. Förhoppningen är att metoden ska kunna ligga till grund för fortsatt arbete med utrotningen av PPR-virus.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3389/fvets.2020.542724

Referens

Torsson E, Kgotlele T, Misinzo G, Johansson Wensman J, Berg M, Karlsson Lindsjö O. 2020. Field-Adapted Full Genome Sequencing of Peste-Des-Petits-Ruminants Virus Using Nanopore Sequencing. Front Vet Sci. 2020 Oct 26;7:542724.


Kontaktinformation

Jonas Johansson Wensman, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för idisslarmedicin, SLU 
jonas.wensman@slu.se, 018-67 14 46

Mikael Berg, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, enheten för virologi, SLU 
mikael.berg@slu.se, 018-67 27 84