Ur SLU:s kunskapsbank

Positivt att hålla get och killing tillsammans

Senast ändrad: 20 februari 2023
En killing diar en get, foto.

Inom intensiv mjölkproduktion separeras ofta get och killing direkt efter killningen. I mer extensiva system är det vanligt att get och killing skiljs åt dagtid så att getterna då kan gå ut och beta. Vi har undersökt hur killingar påverkas av olika typer av separation.

I vår studie hölls killingar i tre olika grupper; 1) Tillsammans med mamman dygnet runt. Getterna hade juverskydd så att endast ena spenen kunde dias. 2) Tillsammans med mamman på natten. 3) Separerade från mamman men tillsammans med andra killingar. Alla getter maskinmjölkades. Under två månader mättes killingarnas tillväxt och getternas mjölkproduktion.

Tillväxten var densamma i de tre grupperna, men killingarnas beteende påverkades. De killingar som hölls tillsammans med mamman dygnet runt låg gömda mer än de andra, medan de killingar som var helt separerade från mamman och hölls i en grupp med andra killingar tillbringade mer tid med dessa och var mer aktiva.

Det var stora individuella skillnader i mjölkproduktion men oavsett grupp hade flera getter en produktion på 3 liter per dag och det beräknade ostutbytet var i genomsnitt högre än svensk medelproduktion. Mjölksammansättningen var densamma hos diad och maskinmjölkad spene hos getterna i grupp 1, vilket visar att de positiva effekterna på mjölkens sammansättning är centralt reglerade och påverkar hela juvret.

Studien visade att det är möjligt för getter som har kvar en diande killing att bibehålla en hög mjölkproduktion med hög fetthalt.

Länk till artikeln

https://www.doi.org/10.1017/S0022029921000789

Referens

Högberg M, Winblad von Walter L, Hydbring-Sandberg E, Forkman B, Dahlborn K. 2021. Growth rate and behaviour in separated, partially separated or non-separated kids and the corresponding milk production of their mothers. Journal of Dairy Research. 88, 4. https://doi.org/10.1017/ S0022029921000789


Kontaktinformation

Professor Kristina Dahlborn

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

E-post: kristina.dahlborn@slu.se