Ur SLU:s kunskapsbank

Sensorer för övervakning av betande lamm

Senast ändrad: 29 januari 2020
Lamm med en sensor på ena benet. Foto.

Utvecklandet av små och lätta sensorer har möjliggjort att de kan användas på får och lamm. Det är dock viktigt att utvärdera sensorernas tillförlitlighet och användarbarhet på gårdsnivå.

Målet med det här projektet var att utvärdera om två kommersiellt tillgängliga sensorer (IceTag/IceQube, IceRobotics), framtagna för nötkreatur, kan användas på får och växande lamm. Detta gjordes genom att sensordata (aktivitet, ligg/ståtid, antal steg) jämfördes med videoinspelningar där djurens beteende bedömdes av tränade observatörer. Jämförelserna analyserades statistiskt för att utvärdera hur väl sensorerna fungerade.

Resultaten visar att båda sensorerna är tillförlitliga men att IceQube är att föredra på grund av sin ringa storlek. Sensorerna har senare använts i betesförsök på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning för att utvärdera om de kan användas för att påvisa infektion med betesburna parasiter hos växande lamm. Preliminära resultat visar att en pågående infektion påverkar djurens aktivitet men resultaten behöver utvärderas mer framöver.

Läs mer

https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/markorer-for-parasitinfektioner-hos-betesdjur/


Kontaktinformation

Niclas Högberg, doktorand
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), SLU
niclas.hogberg@slu.se018-67 23 81

Sidansvarig: marten.granert@slu.se