Ur SLU:s kunskapsbank

Släktskap mellan fårraser

Senast ändrad: 03 juni 2020
Gutefår, foto.

I detta projekt undersökte vi släktskap och genetisk variation hos fem svenska fårraser; Gutefår, Gotlandsfår, Klövsjöfår, Dalapälsfår och Fjällnäsfår. Vi undersökte DNA-variationen på 600 000 platser på kromosomerna.

Resultatet visade att alla fem raser var genetiskt skilda från varandra. Gotlandsfår och Gutefår var närmast släkt, vilket stämmer väl med deras gemensamma ursprung på Gotland. Fjällnäsfåren var de som hade högst inavel. Det är också den av raserna som består av lägst antal individer.

När vi jämförde våra svenska raser med en del andra europeiska raser såg vi att de svenska raserna grupperade sig tillsammans med andra nordeuropeiska kortsvansfår, t.ex. Islandsfår, den ryska rasen Romanov samt Norsk spelsau.

Länk till publikationen

https://bmcgenet.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12863-020-0827-8

Referens

Rochus CM, Jonas E, Johansson AM. 2020. Population structure of five native sheep breeds of Sweden estimated with high density SNP genotypes. BMC Genetics (2020) 21:27

Sidansvarig: ew-red@slu.se