Ur SLU:s kunskapsbank

Riskfaktorer för viktig sjukdom hos får och get i Pakistan

Senast ändrad: 21 oktober 2016
JonasWensman73liten.jpg

Peste des petits ruminants (PPR) är en fruktad virussjukdom som drabbar får och getter i Afrika, Mellanöstern och Asien. Sjukdomen kan ibland även ses hos vilda idisslare men det är oklart vilken roll vilda djur spelar i smittspridningen.

I de länder där PPR förekommer hålls ofta får och getter så att de kommer i nära kontakt med vilda djur, antingen genom att beta på samma marker eller genom att använda samma vattenhål. Syftet med den aktuella studien var att undersöka riskfaktorer för PPR hos får och getter i Pakistan. Dessutom undersöktes förekomst av antikroppar mot PPR hos vilda idisslare för att få en uppfattning om hur vanlig smittan är hos dessa djur.

Inga av de knappt 30 vilda idisslare som undersöktes hade antikroppar mot PPR. Däremot förekom antikroppar hos en femtedel av fåren och getterna. Antikroppar var vanligare hos getter och hos hondjur, däremot sågs ingen skillnad mellan djur som betade och djur som utfodrades i stall.

De vilda djurens roll i smittspridningen av PPR behöver utredas vidare, liksom risken att tamdjur sprider smittan till utrotningshotade vilda djur. 

Forskningsnyhet från SLU, publicerad augusti 2016

 

 

 

Länk till artikeln:

http://www.hindawi.com/journals/bmri/2016/7826245/

Referens:

Ul Rahman, A., Abubakar, M., Rasool, M.H., Manzoor, S., Saqalein, M., Rizwan, M., Munir, M., Ali, Q. & Wensman, J.J. 2016. Evaluation of risk factors for peste des petits ruminants virus in domestic and wild ruminants in Punjab province, Pakistan. BioMed Res Int 2016, 7826245. http://dx.doi.org/10.1155/2016/7826245


Kontaktinformation

Jonas Johansson Wensman
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin      

Telefon: 018-671446
E-post: jonas.wensman@slu.se