Ur SLU:s kunskapsbank

Bra uppväxtmiljö ger gladare höns trots stress

Senast ändrad: 03 juni 2021

Kycklingar som växer upp i en varierad och kontrollerbar miljö behåller sin optimistiska livssyn och hanterar stress bättre än de som växer upp i en karg miljö, enligt en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och Neiker-Tecnalia i Spanien.

I studien fick en grupp kycklingar växa upp i en torftig miljö, medan en annan grupp hade en komplex och stimulerande miljö. För att mäta om kycklingarna var optimistiska eller pessimistiska gjordes ett test av så kallad kognitiv bias. Kognitiv bias visar hur individer kan tolka en neutral situation olika beroende på tidigare erfarenheter.

Alla kycklingar var lika optimistiska i de inledande testerna. Först när de utsattes för stress blev skillnaden synlig: individer som levt i en torftig miljö blev mindre optimistiska, medan kycklingarna i en mer komplex miljö verkade kunna hantera stressen bättre. Forskarna mätte också halterna av signalsubstansen dopamin i hjärnan. Det visade sig att höns som bedömdes vara optimistiska i testet hade högre halter av dopamin.

Sammantaget visar fynden att upprepad stress kan minska optimism.

Länk till publikationen

https://www.nature.com/articles/s41598-018-23545-6

Referens

Zidar J, Campderrich I, Jansson E, Wichman A, Winberg S, Keeling L, Løvlie H. Environmental complexity buffers against stress-induced negative judgement bias in female chickens. Scientific Reports (2018), DOI: 10.1038/s41598-018-23545-6


Kontaktinformation

Linda Keeling
Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-67 16 22
E-post: linda.keeling@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se