Ur SLU:s kunskapsbank

Varierad uppväxtmiljö främjar motståndskraften

Senast ändrad: 24 november 2022
Kycklingar vid fodertråget, foto.

Värphöns anses vara särskilt känsliga för störningar och smittor och hålls därmed i relativt sterila och skyddade miljöer redan från kläckning. Hos många djurslag har erfarenheter tidigt i livet setts ha en långsiktig påverkan på beteende, hälsa och välfärd. I detta projekt har vi undersökt möjligheterna att främja värphönors förmåga att hantera olika utmaningar via uppväxtmiljön.

Strö och sittpinnar är viktiga resurser för värphöns och ska enligt svensk lagstiftning erbjudas i alla åldrar. I projektet jämförde vi en konventionell uppväxtmiljö, med endast en typ av strö och sittpinne, med en mer varierad uppväxtmiljö med fyra olika typer av ströer och sittpinnar.

Resultaten visade att en mer varierad uppväxtmiljö redan efter tre veckor främjade kycklingarnas immunologiska förmåga att hantera främmande smittämnen och gav minskade tecken på kronisk stress. Kycklingarna från den varierade miljön visade även minskad rädsla och hade en bättre förmåga att lokalisera en gömd födoresurs i ett upprepat beteendetest.

Att erbjuda olika typer av ströer och sittpinnar till värphönskycklingar skulle kunna vara ett sätt att främja deras motståndskraft. De långsiktiga effekterna av denna uppväxtmiljö hos vuxna hönor behöver undersökas vidare.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3390/ani12151969

Referens

Nazar FN, Skånberg L, McCrea K, Keeling LJ. 2022. Increasing environmental complexity by providing different types of litter and perches during early rearing boosts coping abilities in domestic fowl chicks. Animals 12 (15), 1969.


Kontaktinformation

Lena Skånberg, doktorand, forskningsassistent
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för etologi och djurskydd, SLU
lena.skanberg@slu.se, +46 18 67 13 43