Ur SLU:s kunskapsbank

Fjäderfäutfodring – en 100-årig historia

Senast ändrad: 16 december 2019

Kött och ägg från fjäderfä konsumeras i hela världen, men hur djuren hålls och utfodras varierar och stora förändringar har skett de senaste 100 åren. Utvecklingen har gått från utfodring baserad på avfall från enskilda hushåll till datorkontrollerade foderblandningar för användning i storskalig produktion. Det har varit möjligt bl.a. genom att man identifierat näringsämnen och förstått deras roll i ämnesomsättningen.

Under tidigt 1900-tal insåg man betydelsen av såväl protein som omsättbar energi, essentiella vitaminer mm. Betydelsen av vitamin D och dess metaboliter upptäcktes så sent som på 1970-talet. Vikten av kalcium och fosfor identifierades tidigt och man utformade rekommendationer för både växande och värpande fåglar.

Nyligen har enzymet fytas börjat användas som fodertillsats, vilket har medfört sänkt beroende av oorganiskt fosfor. Spårämnen gavs tidigare i form av oorganiska salter men man har med tiden funnit att andra former tas upp mer effektivt.

Ett steg i utvecklingen har varit användningen av antibiotika i slaktkycklingfoder, något som starkt ifrågasatts och som nu är förbjudet i EU. Att minimera användningen och finna alternativ har varit prioriterat inom svensk forskning.

Länk till artikeln

https://www.cambridge.org/core/journals/world-s-poultry-science-journal/article/div-classtitlea-brief-history-of-poultry-nutrition-over-the-last-hundred-yearsdiv/CB3FDE09210B7B89599EE845599EF62A

Referens

Elwinger K, Fisher C, Jeroch H, Sauveur B, Tiller H, Whitehead CC. 2016. A brief history of poultry nutrition over the last hundred years. World’s Poultry Science Journal 72, 701-720. https://doi.org/10.1017/S004393391600074X


Kontaktinformation

Klas Elwinger, f.d. statsagronom
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU 
klas@elwinger.se