Ur SLU:s kunskapsbank

Friskare höns när sensorer möter genetik

Senast ändrad: 23 augusti 2019

Aggressiva beteenden bland hönsen, såsom fjäderplockning och kannibalism, är oönskade i fjäderfäproduktionen och har stora konsekvenser för både ekonomi och djurvälfärd. För att övervaka och styra miljön i animalieproduktionen blir det allt vanligare att använda olika sensorbaserade lösningar.

Med hjälp av radiofrekvensbaserade positioneringssystem samt kamerateknik är det möjligt att studera hur djurens rörelsemönster och beteende i olika situationer påverkas av omgivningen. När det gäller fjäderfä sker detta än så länge främst i forskningssyfte. För att kunna komma vidare och utöka användarbarheten av den information som kan samlas in med hjälp av sensorer, vore det önskvärt med en koppling till avelsarbetet och forskningen kring fjäderfägenetik. När specifika beteenden, som t.ex. fjäderplockning, kan förklaras och kartläggas i form av genomiska avelsvärden blir det möjligt med selektion av djur med rätt produktionspotential. Detta kan i förlängningen bidra till bättre djurhälsa, välfärd och även produktkvalitet.

Arbetet har gjorts inom det internationella nätverket Breed4Food.

Referens

Ellen ED, van der Sluis M, Siegford J, Guzhva O, Toscano MJ, Bennewitz J, van der Zande LE, van der Eijk JAJ, de Haas EN, Norton T, Piette D, Tetens J, de Klerk B, Visser B, Bas Rodenburg T. 2019. Review of sensor technologies in animal breeding: Phenotyping behaviors of laying hens to select against feather pecking. Animals 9 (3), 108.

Länk till artikeln

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6466287/