Ur SLU:s kunskapsbank

Genetiska resistensmarkörer hos hönans spolmask eftersöks

Senast ändrad: 18 maj 2021

Spolmask hos värphöns är ett växande problem i flera Europeiska länder. Användning av nya mer djurvänliga inhysningssystem ökar hönornas kontakt med gödsel och parasitägg, vilket gynnar parasiten. Avmaskningsmedel inom gruppen benzimidazoler är idag de enda läkemedel som får användas mot hönans spolmask inom EU. Detta innebär hög användning av benzimidazoler vilket på sikt kan öka risken för resistens mot dessa avmaskningsmedel.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar för att identifiera markörer för resistens hos hönans spolmask innan problem uppkommit. Forskargruppen har i en nyligen publicerad studie utvecklat en analysmodell som visar hur avmaskningsmedel inom gruppen benzimidazoler (flubendazol) påverkar spolmaskens arvsmassa. Studien gav grundläggande information om olika gener hos masken som ökar respektive minskar i aktivitet vid flubendazol-behandling. Bland annat påvisades att vissa gener som påverkar maskarnas ämnesomsättning signifikant nedregleras efter behandling. Forskarna identifierade även flera gener hos hönans spolmask som hos andra närbesläktade parasitmaskar medverkar i uppkomsten av resistens mot denna grupp av läkemedel.

Fynden i studien ökar förståelsen för hur benzimidazoler verkar, och för hur resistens mot dessa läkemedel regleras på gennivå. Ytterligare studier krävs dock för att med ökad säkerhet avgöra vilken roll de i studien identifierade generna hos hönans spolmask har vid upptag och nedbrytning av benzimidazoler.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185182

Referens

Martis MM, Tarbiat B, Tydén E, Jansson DS, Höglund J (2017) RNA-Seq de novo assembly and differential transcriptome analysis of the nematode Ascaridia galli in relation to in vivo exposure to flubendazole. PLoS ONE 12(11): e0185182.


Kontaktinformation

Johan Höglund, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
johan.hoglund@slu.se, 018-67 23 71, 070-257 41 56