Ur SLU:s kunskapsbank

Höns synkar sina beteenden mer i mindre grupper

Senast ändrad: 03 juni 2021

Av naturen synkroniserar en grupp djur ofta sina beteenden för att till exempel effektivt skydda sig mot rovdjur eller för att lättare hitta mat. Synkroniserade beteenden är vanliga hos höns vilket gör det till en utmaning att utforma utrymmen i kommersiella besättningar. Det är resurskrävande att skapa tillräckligt med utrymme för att många höns skall kunna utföra samma beteende samtidigt. Tidigare forskning inom området har framförallt fokuserats på resursfördelning hos vuxna värphöns.

I denna studie undersökte forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet vilken betydelse gruppstorlek har under uppväxten för höns, något som inte gjorts tidigare. Det visade sig att ju större gruppstorleken var, desto mindre synkroniserade fåglarna sitt beteende, och de samlades heller inte lika mycket i klungor. Det vanligaste synkroniserade beteendet var putsning, och födointag var det beteende som i högst grad samlade fåglarna i klungor.

Studien visar att det i en mindre flock finns ett större behov av utrymme per individ jämfört med i en större flock för att alla höns skall kunna utföra sina beteenden på ett naturligt sätt.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.applanim.2017.04.002

Referens

Linda J. Keeling , Ruth C. Newberry, Inma Estevez. Flock size during rearing affects pullet behavioural synchrony and spatial clustering. Applied Animal Behaviour Science. (2017), Volume 194, Pages 36-41


Kontaktinformation

Linda Keeling
Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-67 16 22
E-post: linda.keeling@slu.se