Ur SLU:s kunskapsbank

Kan en temporärt högre djurtäthet påverka värphönor positivt?

Senast ändrad: 16 december 2019

Värphöns föds normalt upp i ett stall och flyttas sedan till ett annat när de ska börja lägga ägg. I flera EU-länder stängs hönorna då ute från sin ströbädd en tid för att de lättare ska hitta till foder och vatten i det nya stallet och lära sig lägga ägg i redena.

Proceduren är inte tillåten i Sverige eftersom den innebär att hönorna måste vistas på en mindre yta och blir utan strö. Hur hönornas välfärd egentligen påverkas av utestängningen har inte undersökts tidigare.

Det visade sig att hönorna som blev inhysta på en mindre yta under de två första veckorna i produktionsstallet hade bättre befjädring, var mindre rädda och lade färre ägg med avvikelser på skalen senare under produktionsperioden. Detta tyder alltså på att utestängningen hade en positiv inverkan på hönornas välfärd. En teori är att unghönsen lättare anpassade sig till den nya främmande miljön när ytan begränsades och djurtätheten var ungefär densamma som under uppfödningen.

Länk till artikeln:

http://ps.oxfordjournals.org/content/94/4/565.full?sid=e8395532-371c-403e-a37c-c3f663e155f7

Referens:

Alm, M., Wall, H., Holm, L., Wichman, A., Palme, R. and Tauson, R. (2015). Welfare and performance in layers following temporary exclusion from the litter area on introduction to the layer facility. Poultry Science 94, 565-573.