Ur SLU:s kunskapsbank

Kan grovfoder påverka kycklingars hälsa?

Senast ändrad: 01 september 2020
Brun höna. foto.

Enligt gällande EU-lagstiftning ska alla fjäderfän i ekologisk produktion ha daglig tillgång till grovfoder. Grovfoder kan ges i form av ensilerat gräs eller hösilage, men kunskapen om hur ensilerat foder påverkar slaktkycklingar är begränsad.

Vi har därför i en studie provat gräsensilage eller hösilage i foderstaten till två kycklinghybrider som är vanligt förekommande i konventionell respektive ekologisk kycklinguppfödning.

En hypotes var att foder innehållande lactobaciller (mjölksyrabakterier) försvårar för Campylobacter jejuni (C. jejuni) att föröka sig i kycklingtarmen. Alla kycklingar koloniserades därför avsiktligt med C. jejuni och delades upp i fyra försöksgrupper: kontroll, ensilage, hösilage samt laktobaciller tillförda via dricksvattnet.

Hösilaget minskade tillväxten hos kycklingarna av konventionell hybrid medan den ekologiska hybriden inte påverkades. För ensilage sågs ingen negativ påverkan. Vid slutet av uppfödningsperioden sågs inga effekter av behandlingarna på förekomsten av C. jejuni hos kycklingarna.

Studien visar att ensilerat gräs kan användas som grovfoder till ekologiska kycklingar. Framtida studier får utvisa om ett högre intag av laktobaciller, t.ex. via ensilerad spannmål, kan åstadkomma den eftersträvade minskningen av C. jejuni i kycklingens tarm.

Länk

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071668.2020.1736515 (open access)

Referens

Valečková E, Ivarsson E, Ellström P, Wang H, Mogodiniyai Kasmaei K, Wall H. 2020. Silage and haylage as forage in slow and fast-growing broilers – effects on performance in Campylobacter jejuni infected birds. British Poultry Science. DOI: 10.1080/00071668.2020.1736515


Kontaktinformation

Eliška Valečková, doktorand
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Näringslära och skötsel fågel
eliska.valeckova@slu.se, 018-67 20 08, 0702 103017