Ur SLU:s kunskapsbank

Komplex uppväxtmiljö ger mer stresståliga kycklingar

Senast ändrad: 27 augusti 2019

Stress tidigt i livet kan påverka kycklingar både kroppsligt, immunologiskt och beteendemässigt. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med ett flertal internationella partnerinstitut har testat om en mer komplex uppväxtmiljö gör att djuren blir bättre på att hantera stressande händelser senare i livet.

I studien fick en grupp kycklingar växa upp i en torftig miljö, medan en annan grupp hade en komplex och stimulerande miljö. Hälften av kycklingarna i båda grupperna utsattes dag 2 för stress i form av lägre temperatur. Vid fyra veckors ålder fick samtliga kycklingar uppleva en serie stressande händelser i sin miljö. Det visade sig att immunförsvaret hos fåglar som vuxit upp i en komplex miljö påverkades minst av detta, kanske för att de vilade mer och därmed återhämtade sig bättre än fåglar från en torftig miljö. Nedkylda kycklingar hade överlag ett sämre immunförsvar, speciellt om de vuxit upp i den torftiga miljön. Resultaten tyder på att tidig erfarenhet långsiktigt påverkar fåglarnas utveckling, och att en komplex miljö är ett viktigt verktyg för att förebygga negativa effekter av stress. 

Länk till publikationen

doi.org/10.1371/journal.pone.0210270

Referens

Campderrich, I., Nazar, F.N., Wichman, A., Marin, R.H., Estevez, I., Keeling, L.J. (2019) Environmental complexity: A buffer against stress in the domestic chick. PLoS ONE 14(1): e0210270. 


Kontaktinformation

Linda Keeling
Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-67 16 22
E-post: linda.keeling@slu.se