Ur SLU:s kunskapsbank

Äta larver? Lagom är bäst för hönan

Senast ändrad: 20 februari 2023
En skål med larver som föda till höns, foto.

Larver av svarta soldatflugor (BSF, Hermetia illucens) kan omvandla organiskt avfall till högvärdig biomassa och därefter användas som proteinkälla för fjäderfä. BSF-larver innehåller mycket protein och fett och värphöns är mycket motiverade att äta dem. Den höga fetthalten kan dock vara ett problem vid balansering av foderstaten. Det är därför viktigt att identifiera optimal mängd larver i förhållande till frivillig konsumtion.

Vi erbjöd fyra olika mängder av levande BSF-larver till värphöns från 18 till 30 veckors ålder: 0 %, 10 % eller 20 % av uppskattad konsumtion samt fri tillgång. Vi fann att höns som fick 10 % och 20 % lätt åt alla larver de fick. Hönorna som fick fri tillgång åt ca 52 % av det uppskattade totalintaget (163 g larver per höna och dag). Denna grupp hade generellt högre konsumtion av protein, fett och energi än de andra grupperna. De ökade mer i vikt och hade mer bukfett. Mängden konsumerade larver hade ingen effekt på äggproduktion eller äggkvalitet.

Resultaten visar att det är viktigt att begränsa mängden larver till höns, eftersom deras frivilliga intag överstiger näringsbehovet och leder till ökad kroppsvikt och mer bukfett. Optimal mängd kan vara 20 % av foderstaten.

Studien är en del i det FORMAS-finansierade projektet Feeding live insect larvae to laying hens – A locally produced, novel environmental enrichment to promote natural foraging behaviour, reduce feather pecking and replace imported proteins in the diet.

 

Referens

Tahamtani FM, Ivarsson E, Wiklicky V, Lalander C, Wall H, Rodenburg TB, Tuyttens FAM, Hernandez CE. 2021. Feeding live Black Soldier Fly larvae (Hermetia illucens) to laying hens: effects on feed consumption, hen health, hen behavior, and egg quality. Poultry Science 100 (10), 101400.

 

Länkar till artikeln

Feeding live Black Soldier Fly larvae (Hermetia illucens) to laying hens: effects on feed consumption, hen health, hen behavior, and egg quality - ScienceDirect

https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101400