Ur SLU:s kunskapsbank

Ökad utomhusuppfödning av fjäderfä - kan djurskydd och smittskydd förenas?

Senast ändrad: 16 december 2019

Svenska ägg och slaktkycklingar är fria från salmonella när djuren hålls inomhus med goda smittskyddsrutiner. Vi har undersökt om denna situation kan behållas när uppfödningen flyttar utomhus. Det glädjande resultatet är att under åren 2007-2015 sågs ingen ökad risk för salmonella i utedrift. Däremot kvarstår problemet att fjäderfä som hålls utomhus i praktiken alltid smittas av campylobacter.

Nya uppfödningsformer kan förändra djurens sjukdomspanorama, vilket kan ha negativa konsekvenser för djurhälsa, djurvälfärd och konsumentsäkerhet. Djurskydds- och konsumentkrav har lett till att andelen värphöns i utomhusproduktion har ökat till 15,5 % av den totala svenska äggproduktionen. För slaktkyckling ses också en ökning, men utomhusdriften omfattar fortfarande bara 0,3 % av produktionen.

Att risken för salmonella inte ökat i utomhusproduktionen kan främst tillskrivas den konsekventa kontroll av salmonella som sedan mer än 50 år funnits i Sverige. När sjukdomen påvisas spärras besättningen för sanering av smittan, vilket stoppar vidare spridning. Eftersom det är svårt att förhindra att fjäderfä som hålls utomhus smittas av salmonella krävs fortsatt bevakning för att vi inte ska tappa vårt goda hälsoläge.

Länk till artikeln

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28222764

Referens

Wierup M, Wahlström H, Lahti E, Eriksson H, Jansson DC, Odelros Å, Ernholm L. 2017. Occurrence of Salmonella spp.: a comparison between indoor and outdoor housing of broilers and laying hens. Acta Vet. Scand. 59:13; DOI 10.1186/s13028-017-0281-4


Kontaktinformation

Martin Wierup, professor emeritus
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
E-post: Martin.Wierup@slu.se