Ur SLU:s kunskapsbank

Stor skillnad i välfärd mellan olika kycklinghybrider

Senast ändrad: 28 maj 2019

Svensk ekologisk kycklingproduktion har tagit fart i och med introduktionen av mer långsamväxande kycklinghybrider. Snabbväxande kycklingar väljs bort trots sin effektiva foderomvandlingsförmåga. Detta är i linje med våra resultat som visar att snabbväxande kycklinghybrider får hälsoproblem vid tidig ålder och därför inte är lämpliga för den längre uppfödningstiden i ekologisk produktion.

I vår studie registrerades kycklingars välfärd med olika mått, bl.a. dödlighet, förekomst av hälta och fjäderdräktens renlighet, dels hos snabbväxande Ross 308 och dels hos den mer långsamt växande Rowan Ranger. Detta gjordes vid 2, 6 och 9 veckors ålder. Kycklingarna hölls på samma sätt som i ekologisk produktion med bl. a. längre uppfödningstid. De snabbväxande kycklingarna hade mer välfärdsproblem och vid 6 veckors ålder försämrades välfärden avsevärt, främst p.g.a. hälta. Även Rowan Ranger visade tecken på försämrad välfärd med ökande ålder, om än i lägre grad och vid en senare tidpunkt.

Studien visade att snabbväxande kycklingar inte bör hållas i ekologisk produktion p.g.a. för stora problem. Dessutom bör ännu mer långsamväxande kycklingar än Rowan Ranger utvärderas. 

Länk till publikation

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141318307078?via%3Dihub

Referens

Wilhelmsson S, Yngvesson J, Jonsson L, Gunnarsson S, Wallenbeck A. 2019. Welfare Quality (R) assessment of a fast-growing and a slower-growing broiler hybrid, reared until 10 weeks and fed a low-protein, high-protein or mussel-meal diet. Livestock Science Doi: 10.1016/j.livsci.2018.11.010

Kontaktperson

Sofia Wilhelmsson
Doktorand vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi
Telefon: 0511-67255
E-post: sofia.wilhelmsson@slu.se


Kontaktinformation