Ur SLU:s kunskapsbank

Växer kycklingarna i takt?

Senast ändrad: 26 februari 2020
Kyckling, foto.

Inom slaktkycklinguppfödningen förväntar man sig att kycklingarna i en flock ska växa i ungefär samma takt. De är lika gamla, får samma foder, är av likartat genetiskt ursprung och vistas i samma miljö. En jämn tillväxt anses därför vara ett tecken på att ”allt är som det ska” i flocken. Ojämna vikter anses vara ett varningstecken – finns det något dolt hälsoproblem i flocken?

 Frågan är hur jämnhet i kroppsvikt egentligen hänger ihop med andra indikatorer på hälsa, välfärd och produktion? Nyligen genomfördes en internationell studie på norska slaktkycklingar kring hur flockens jämnhet är kopplad till olika produktionsparametrar under uppfödningsperioden och vid slakt.

Det fanns en avsevärd variation mellan flockarna. Ojämna flockar visade sig ha ett samband med hög dödlighet både första veckan och totalt, samt med sämre foderomvandlingsförmåga och sämre tillväxt. Inget samband sågs mellan flockens jämnhet och förekomsten av benproblem eller fotskador, vilket innebär att flockens jämnhet inte kan användas som en indikator på den typen av djurvälfärdsproblem.

Länk

http://dx.doi.org/10.3382/ps/pez252

Referens

Vasdal G, Granquist EG, Skjerve E, de Jong IC, Berg C, Michel V, Oppermann Moe R. 2019. Associations between carcass weight uniformity and production measures on farm and at slaughter in commercial broiler flocks. Poultry Science 98:4261–4268. 


Kontaktinformation

Lotta Berg, Professor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Lotta Berg, Professor
SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd
lotta.berg@slu.se, +4651167107, +46702977107