Ur SLU:s kunskapsbank

Bättre läkemedelsförsök kan minska antalet försöksdjur

Senast ändrad: 20 december 2019

Inom läkemedelsforskning används djurmodeller för att efterlikna sjukdomstillstånd hos människor. Symptom framkallas hos friska djur genom provokation med så kallade "challenges". En "challenge" kan till exempel vara kemisk, mekanisk, genetisk eller utfodringsrelaterad påverkan.

I ett samarbete mellan SLU, universitetet i Leiden och några internationella läkemedelsföretag har forskare undersökt hur challengestudier av inflammatoriska och metabola sjukdomar utförs. I den aktuella artikeln beskrivs fem ofta använda djurmodeller för challengeförsök. Studierna är utförda på olika sätt och representerar ofta använda försöksupplägg inom området.

Författarna visar problem med traditionella försöksupplägg och hur ett förbättrat informationsvärde kan uppnås genom användning av lämpliga matematiska modeller. Baserat på föreslagna förbättringar och praktiska lösningar för studieupplägg, resultatanalyser och kommunicering av resultat, ökar förutsättningarna för mer tillförlitliga och reproducerbara resultat. Dessutom kan användning av dyrbara resurser såsom försöksdjur minskas.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098714004345

Referens:

Gabrielsson J, Hjorth S, Vogg B, Harlfinger S, Morentin Gutierrez P, Peletiere L, Pehrson R and Davidsson P. (2015). Modeling and design of challenge tests: Inflammatory and metabolic biomarker study examples. European Journal of Pharmaceutical Sciences. Volume 67, pages 144–159. DOI:10.1016/j.ejps.2014.11.006


Kontaktinformation

Johan Gabrielsson, professor i integrativ farmakologi
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
johan.gabrielsson@slu.se
018-67 31 72

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se