Ur SLU:s kunskapsbank

Kan det nya adjuvanset G3 förbättra framtidens vaccin?

Senast ändrad: 20 december 2019

Adjuvans är ämnen som tillsätts vaccin för att förbättra immunsvaret genom att aktivera fler delar av detta. De flesta adjuvans styr immunsvaret mot främmande ämnen, så kallade antigen, som befinner sig utanför kroppens celler. En ny typ av adjuvans, G3, har potential att styra immunsvaret så att även antigen inuti celler kan elimineras. Detta är framför allt viktigt vid virusinfektioner.

För att undersöka hur G3 styr immunsvaret vid vaccinering mot influensavirus immuniserades möss på tre olika sätt; med säsongsvaccinet enbart, kombinerat med G3 eller kombinerat med det vanligare adjuvanset, aluminiumhydroxid.

Båda adjuvansen visade en aktivering av immunsvaret genom ökad antikroppsproduktion jämfört med enbart vaccin. G3 gav dessutom en profilering av antikroppsproduktionen som gav ökat skydd mot främmande ämnen både i och utanför kroppens celler. Vissa immunologiska nyckelprotein som styr immunreaktioner, cytokiner, visade också att G3 styr immunsvaret mot ett långvarigt effektivt skydd.

Studien visade att adjuvanset G3 har potential att förbättra framtida vaccin mot framförallt virusinfektioner.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.04.054

Referens

Hjertner B, Bengtsson T, Morein B, Paulie S, Fossum C. (2018) A novel adjuvant G3 induces both Th1 and Th2 related immune responses in mice after immunization with a trivalent inactivated split-virion influenza vaccine. Vaccine 36, p3340-3344.


Kontaktinformation

Bernt Hjertner
Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för immunologi

Telefon: 018-672325
E-post: bernt.hjertner@slu.se