Ur SLU:s kunskapsbank

Förslutning av lungvävnad med ny teknik

Senast ändrad: 23 januari 2020
Operation

Vid lungsjukdom kan vävnadsprover från lungan behövas, alternativt ska delar av lungan avlägsnas kirurgiskt. När titthålskirurgi används hos hundar och katter är det av utrymmesskäl svårt att använda vissa verktyg för att försluta vävnaden vid ingreppet. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har därför i samarbete med Washington State University undersökt möjligheten att använda en resorberbar självlåsande loop för att försluta lungvävnad.

För att ta reda på om det går att använda en resorberbar självlåsande loop (LigaTie) för att försluta lungvävnad vid kirurgi undersökte forskarna hur väl loopen höll lungan tät jämfört med en standardmetod, kirurgiska metallclips fästade med en så kallad TA-stapler.

Studien utfördes på kadavermaterial från get. Vävnadsprover av en given storlek togs 3 cm från lungans kant, och vävnaden förslöts med loop eller clips. Luft pumpades in i lungan till bestämt tryck samtidigt som lungan hölls under vatten och eventuellt läckage registrerades.

Studiens slutsats var att den resorberbara självlåsande loopen höll tätt vid högre tryck än metallclips vid förslutning av yttre lungvävnad efter provtagning, och att metoden kan vara ett bra alternativ.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/vsu.13171

Referens

Nylund, AM, Chen, C‐Y, Höglund, OV, Campbell, BG, Fransson, BA. Evaluation of a resorbable self‐locking ligation device for performing peripheral lung biopsies in a caprine cadaveric model. Veterinary Surgery. 2019; 48: 845– 849.


Kontaktinformation

Odd Höglund
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se

CV Odd Höglund