Ur SLU:s kunskapsbank

Hjärtövervakning viktig vid PET-undersökning av betaceller

Senast ändrad: 09 december 2021

Grisen är ett viktigt försöksdjur inom all biomedicinsk forskning eftersom den liknar människan, anatomiskt och fysiologiskt. Hos både gris och människa produceras insulin i bukspottkörteln av betaceller. Vid diabetes råder brist på insulin medan det vid tumörsjukdomen insulinom bildas för mycket insulin. Att kunna mäta mängden betaceller är i båda fallen betydelsefullt för diagnostik och forskning.

Målet med studien var att utvärdera om intravenös injektion av radiomärkt Exendin-4 (en substans som binder till betaceller) och efterföljande PET-kameraundersökning kan bestämma betacellsmassan hos friska grisar och grisar med diabetes. Grisarna sövdes och hjärtfrekvens, blodtryck, EKG och blodets syremättnad mättes under hela undersökningen.

Omedelbart efter injektion drabbades grisarna av kraftig förhöjning av hjärtfrekvensen och hjärtarytmier.

Studien visar att det är av stor vikt att mäta hjärtfunktion hos både människa och djur vid intravenös injektion av Exendin-4 för att undvika allvarliga hjärtbiverkningar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.nucmedbio.2016.04.002

Referens

Anneli Rydén, Görel Nyman, Lovisa Nalin, Susanne Andreasson, Olle Korsgren, Olof Eriksson, Marianne Jensen-Waern. Cardiovascular side-effects and insulin secretion after intravenous administration of radiolabeled Exendin-4 in pigs. Nuclear Medicine and Biology. Volume 43, Issue 7, July 2016, Pages 397–402.


Kontaktinformation

Anneli Rydén
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för djuromvårdnad                                     

Telefon: 018-671890
E-post: anneli.ryden@slu.se