Ur SLU:s kunskapsbank

Systematisk träning för trygga grisar i transplantationsstudier

Senast ändrad: 18 maj 2021
Veterinär borstar och undersöker försöksgris

Njurtransplantation är en livräddande behandling för personer med njursvikt, men den transplanterade njuren riskerar att stötas av och att förlora sin funktion på sikt. Hälften av de njurar som transplanteras fungerar inte efter 12 år och det är viktigt att hitta metoder för att förlänga tiden som njurarna fungerar.

I detta arbete används grisen ofta som modelldjur eftersom den anatomiskt och fysiologiskt liknar människan. Att de djur som ingår i transplantationsstudier är lugna och trygga är viktigt för djurvälfärden och avgörande för kvaliteten på forskningsresultaten.

För att förbättra kvaliteten i transplantationsstudier och för att säkra
djurvälfärden har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram och
utvärderat ett träningsprogram för grisar som ska genomgå njurtransplantation. Genom systematisk träning kan grisarna delta i studiens olika moment utan att bli stressade eller behöva någon typ av lugnande medel eller fasthållning.

I programmet får grisarna först lära känna tränaren och senare träna olika moment såsom klinisk undersökning, vägning, ultraljudsundersökning och samling av urin. Grisarna tränas genom positiv förstärkning där de borstas, klappas eller erbjuds frukt som belöning.

Länk till publikation:

https://doi.org/10.1177/0023677219879169

Referens:

Rydén A, Manell E, Biglarnia A, Hedenqvist P, Strandberg G, Ley C, Hansson K, Nyman G, Jensen-Waern M. Nursing and Training of Pigs Used in Renal Transplantation Studies. Lab Anim, 2019 Oct 24 [Online ahead of print]. DOI: 10.1177/0023677219879169


Kontaktinformation

Elin Manell
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för komparativ medicin och fysiologi                                                        

Telefon: 018-671856
E-post: elin.manell@slu.se