Bovin virusdiarré hos getter och nötkreatur i Botswana

Senast ändrad: 23 januari 2020
Afrikansk get

Bovin virusdiarré (BVD) är en virussjukdom som bland annat drabbar nötkreatur och getter. Viruset orsakar, sitt namn till trots, huvudsakligen aborter och födsel av missbildade, svaga eller döda kalvar, men kan också ge upphov till diarré och hosta. Sverige är fritt från BVD sedan 2014, men viruset är vanligt förekommande i större delen av världen.

BVD medför stora kostnader till smittade besättningar, på grund av aborter, nedsatt mjölkproduktion och ökad känslighet för andra smittämnen. Den största smittkällan utgörs av djur som infekteras under en specifik period i mammans livmoder. Dessa djur kallas persistent infekterade djur och utsöndrar virus i stora mängder under hela livet.

I Botswana är BVD ett relativt outforskat ämne. För att undersöka förekomsten av sjukdomen har forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Botswana University of Agriculture and Natural Resources, analyserat blodprover från nötkreatur och getter i besättningar i närheten av huvudstaden Gaborone.

Inga av de provtagna getterna visade tecken på tidigare kontakt med viruset, medan 54 % av nötkreaturen hade antikroppar (ett immunologiskt minne) mot BVD-virus. I tre prover från nötkreatur från besättningar med hög andel djur med antikroppar mot BVD-virus kunde även själva viruset spåras direkt. Risken är stor att dessa djur är persistent infekterade. Två av de viruspositiva proverna blev därefter genetiskt analyserade och visade att viruset tillhörde genotypen BVDV-1.

Detta är den första gången som BVD-virus har påvisats i Botswana.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.4102/ojvr.v86i1.1764

Referens

Lysholm S, Ramabu SS, Berg M & Wensman JJ. First-time detection of bovine viral diarrhoea virus, BVDV-1, in cattle in Botswana. Onderstepoort Journal of Veterinary Research (2019), 86(1), a1764.


Kontaktinformation

Sara Lysholm
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV), enheten för idisslarmedicin

Telefon: +4618671134
E-post: sara.lysholm@slu.se