Ur SLU:s kunskapsbank

Buffelkors temperament påverkar mjölkproduktionen

Senast ändrad: 16 december 2019

I Brasilien används förutom kor även vattenbufflar (Bubalis bubalis) för mjölkproduktion. Bufflarna har likheter och olikheter med vanliga kor. Som hos vissa kor, till exempel kor av zebutyp, behövs kalvens närvaro för att buffelkon skall kunna mjölkas. Man vet också att buffelkons temperament är av särskild betydelse eftersom stress motverkar mjölknedsläpp.

I en studie, som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet genomfört i samarbete med brasilianska kollegor, undersöktes två parametrar som är relaterade till buffelkors temperament; hur lång sträcka korna gick per dag och hur lugna de var under mjölkningen.

Studien visade att sträckan varje ko förflyttade sig på bete (i snitt 7,4 km/dag) varken påverkade mjölkens mängd eller kvalitet. Däremot gav kor som var lugnare under mjölkningen mer mjölk (8,4 jämfört med 5,8 l/dag) med högre fetthalt och med något lägre cellhalt, än kor som rörde benen mycket eller sparkade under mjölkningen. Hög fetthalt och låg cellhalt är mått på hög mjölkkvalitet.

Då lugnare buffelkor gav mer mjölk har resultaten praktiska konsekvenser för både avel och hantering av vattenbuffel. Forskargruppen i Brasilien arbetar vidare med bufflar, mjölk- och köttkor för att förbättra djurvälfärd och produktion.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2017.02.016

Referens

Monique Valéria de Lima Carvalhal, Aline Cristina Sant’Anna, Adriano Gomes Páscoa, Jens Jung, Mateus José Rodrigues Paranhos da Costa. The relationship between water buffalo cow temperament and milk yield and quality traits. Livestock Science, (2017), 198:109-114


Kontaktinformation

Jens Jung
Universitetsadjunkt vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi

Telefon: 0705-374174
E-post: jens.jung@slu.se