Ur SLU:s kunskapsbank

Djurhälsa på ekologiska mjölkgårdar i Europa

Senast ändrad: 16 december 2019

Den ekologiska mjölkproduktionen i Europa har ett gemensamt regelverk, även om vissa länder, såsom Sverige, har egna tillämpningar med skärpta regler. Syftet är bland annat att alla gårdar ska ha samma höga standard när det gäller djurhälsa och djurvälfärd.

I det här projektet har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med internationella kollegor undersökt djurhälsan på 192 ekologiska mjölkgårdar i Frankrike, Spanien, Sverige och Tyskland.

Resultaten visade framförallt stor variation mellan gårdar, även om det också sågs systematiska skillnader mellan länderna. Hälsan i de svenska besättningarna var i allmänhet bättre än genomsnittet men dödsfall och avlivningar av kor var något vanligare.

En slutsats från projektet är att nuvarande regelverk inte räcker för att djurhälsan ska vara lika hög på alla ekologiska mjölkgårdar runt om i Europa. Forskarna kunde också konstatera att det finns register som kan användas för att följa upp hälsan hos mjölkkor i de flesta europeiska länder.

Projektet är en del av IMPRO som finansierades av EU's 7:e ramprogram (FP7).

Länk till artikeln

http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2017.02.015

Referens

Krieger, M., Sjöström, K., Blanco Penedo, I., Madouasse, A., Duval, J.E., Bareille, N., Fourichon, C., Sundrum, A. & Emanuelson, U. 2017. Prevalence of production disease related indicators in organic dairy herds in four European countries. Livest. Sci. 198, 104-108.