Ur SLU:s kunskapsbank

Dödlighet hos nötkreatur i estniska köttdjursbesättningar

Senast ändrad: 16 december 2019

Kor och kalvar är både tillgångar och produktionsmedel för besättningar som bedriver nötköttsproduktion. Därför är ofrivillig utslagning, alltså dödsfall eller avlivningar av djur, extra kostsamt för sådana lantbruk. I en studie undersökte estniska forskare, tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, hur vanligt problemet var i köttdjursbesättningar i Estland.

Registeruppgifter från 1 321 besättningar, med kor och kalvar för köttproduktion, samlades in från åren 2013 och 2014. Den totala dödligheten var 2,14 dödsfall per 100 djur-år (det vill säga per 100 år sammantagen livslängd för flera djur), vilket är mycket lägre än för mjölkkor både i Estland och Sverige, men motsvarande siffror saknas för svenska förhållanden. Dödligheten var högst i åldersgruppen upp till 3 månader. Det var små skillnader i risk att dö mellan de vanligare köttraserna, men högre risk under kalvningssäsongen. De vanligast förekommande förklaringarna till att djur dog eller avlivades var ”annan” eller ”okänd” orsak, följt av olycka/skada och metaboliska sjukdomar. Sammanfattningsvis visar resultaten på vikten av att vidta åtgärder för att förbättra hälsa och överlevnad framför allt hos den unga kalven.

Projektet är ett resultat av SLU:s samarbete med Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia.

Länk till artikeln

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587716304688

Referens

Mõtus, K., Reimus, K., Orro, T., Viltrop, A. & Emanuelson, U. 2017. On-farm mortality, causes and risk factors in Estonian beef cow-calf herds. Prev. Vet. Med. 139, 10-19.


Kontaktinformation

Ulf Emanuelson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.emanuelson@slu.se, 018-67 18 26