Ur SLU:s kunskapsbank

Dödlighet och avlivningar i mjölkkobesättningar i Estland

Senast ändrad: 16 december 2019

Att djur dör eller måste avlivas på gården är ett djurvälfärdsproblem och kostsamt både för lantbrukare och samhälle. För att kartlägga hur vanligt problemet är i Estland, och för att identifiera riskfaktorer, har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Estonian University of Life Sciences undersökt registerdata från 2 616 estniska mjölkkobesättningar.

Studien visade att unga kalvar, upp till 3 månaders ålder, hade högst risk att dö på gården, och av dessa hade tjurkalvar högre risk än kvigkalvar. Lägst risk att dö hade kvigor i åldersgruppen 12-18 månader. Dödligheten bland mjölkkor var i samma storleksordning som i Sverige, dvs. cirka 6 %. Forskarna såg också att kor i stora besättningar och kor av rasen Estnisk Holstein hade högre risk att dö eller avlivas på gård än andra kor.

Detta är den första studien av dödlighet och avlivningar i estniska mjölkkobesättningar. Den visar att problemet är angeläget och bör tas på allvar, och att det är viktigt att fortsätta att kartlägga riskfaktorer.

Länk till artikeln

http://www.livestockscience.com/article/S1871-1413(17)30024-0/fulltext

Referens

Reimus, K., Orro, T., Emanuelson, U., Viltrop, A. & Mõtus, K. 2017. Reasons and risk factors for on-farm mortality in Estonian dairy herds. Livest. Sci. 198, 1–9. DOI: 10.1016/j.livsci.2017.01.016


Kontaktinformation

Ulf Emanuelson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.emanuelson@slu.se, 018-67 18 26