Ur SLU:s kunskapsbank

Orsaker till dödlighet i estniska köttdjursbesättningar

Senast ändrad: 04 mars 2019

Att föda upp kalvar och ungdjur är själva essensen för gårdar som bedriver nötköttsproduktion. En hög kalvdödlighet är därför kostsam. För att kunna förebygga problem är det viktigt att känna till vad orsakerna kan vara.

I en studie i estniska köttdjursbesättningar undersöktes orsaker och riskfaktorer för dödlighet. Registeruppgifter från besättningar med kor och kalvar för köttproduktion samlades in för åren 2013–2015. Materialet omfattade ca 20 000 kalvar och 10 000 ungdjur.

De vanligaste dödsorsakerna bland kalvar var matsmältningssjukdomar (i huvudsak diarré) och luftvägssjukdomar. Sjukdomar som rör matsmältningen var en vanlig orsak även hos ungdjur, liksom ämnesomsättningssjukdomar och skador/olyckor. Risken för dödlighet hos yngre kalvar ökade efter kalvningssvårigheter, vid låg födelsevikt och när modern var äldre. Risken för dödlighet var lägre för kalvar som föddes under sommaren. Varken besättningens storlek eller vilken ras djuret var av påverkade risken för dödlighet.

Resultaten visar på vikten av att underlätta kalvningen och att planera när den sker för att öka överlevnaden hos kalvar och ungdjur.

Projektet är ett resultat av vårt samarbete med Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1017/S1751731117003548

Referens

Mõtus, K., Viltrop, A. & Emanuelson, U. 2018. Reasons and risk factors for beef calf and youngstock on-farm mortality in extensive cow-calf herds. Animal 12, 1958–1966.


Kontaktinformation

Ulf Emanuelson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.emanuelson@slu.se, 018-67 18 26