Ur SLU:s kunskapsbank

Hantering av rå kyckling och smitta – globalt projekt

Senast ändrad: 18 maj 2021
Rå kyckling

Campylobacter är den vanligaste bakteriella orsaken till mag- och tarmsjukdom hos människa globalt sett. Bakterien finns hos både djur och människor men är framförallt anpassad till miljön i tarmarna hos fågel, och sjukdomen sprids främst via förorenade livsmedel från kyckling. För att minska risken för sjukdom behövs kunskap om smittan, inte bara inom livsmedelsproduktionen utan även hos konsumenter över hela världen.

Forskare från Egypten, Irak och Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt risker i samband med hantering av rå kyckling i hemmiljö i Mellanöstern. En stor skillnad mot hanteringen av kyckling i Sverige var att nästan alla studiens 450 deltagare (98 %) tvättade kycklingen i vatten innan tillagning. Detta kan utgöra en stor risk för spridning av Campylobacter i köket.

Andra riskbeteenden i köket, som är vanliga även i Sverige, noterades. Till exempel var det vanligt att förbereda rå kyckling innan sallad på samma skärbräda, vilket utgör en stor risk för smittspridning. En stor andel av deltagarna uppgav också att de inte tvättade händerna efter att ha berört rå kyckling.

För att undvika allvarlig mag- och tarmsjukdom till följd av Campylobacter är en god hygien i köket viktigt världen över.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/pathogens9010062

Referens

Habib, I.; Harb, A.; Hansson, I.; Vågsholm, I.; Osama, W.; Adnan, S.; Anwar, M.; Agamy, N.; Boqvist, S. Challenges and Opportunities towards the Development of Risk Assessment at the Consumer Phase in Developing Countries—The Case of Campylobacter Cross-Contamination during Handling of Raw Chicken in Two Middle Eastern Countries. Pathogens 2020, 9, 62.


Kontaktinformation

Ingrid Hansson, Universitetslektor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
ingrid.hansson@slu.se, +4618672391