Ur SLU:s kunskapsbank

Inga belägg för kroniska bärare av afrikansk svinpest

Senast ändrad: 23 januari 2020
Afrikansk gris som vilar på marken

Sjukdomen afrikansk svinpest är vanligen dödlig för drabbade grisar men en del djur överlever. Det finns en etablerad uppfattning att sådana grisar blir kroniska smittbärare, vilket om det är sant har stor betydelse för spridning av sjukdomen. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt har granskat den hittills publicerade forskningen inom området för att bedöma det vetenskapliga stödet för kroniskt bärarskap av afrikansk svinpest.

En omfattande litteratursökning fann 39 relevanta publikationer som granskades av forskargruppen. Det visade sig att en tydlig definition av kroniskt bärarskap saknades och att i princip alla grisar som överlevt sjukdomen klassats som smittbärare. Studierna i materialet visade att tillfrisknade grisar inte urskiljer virus under någon längre tid och att de grisar som får återkommande perioder med virus i blodet vanligen uppvisar sjukdomssymtom i samband med detta.

Det saknas alltså vetenskapliga bevis för att grisar som uppfattas som friska fungerar som smittbärare med betydelse för spridning av sjukdomen. Däremot förekommer det att virus ligger kvar i lymfvävnad hos överlevande grisar vilket teoretiskt kan orsaka infektion hos andra grisar som tillåts äta kroppsvävnad från dessa djur. Detta har dock sannolikt inte någon praktisk betydelse då denna smittväg kräver mycket höga virusmängder.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.virusres.2019.197725

Referens

Karl Ståhl, Susanna Sternberg Lewerin, Sandra Blome, Arvo Viltrop, Mary-Louise Penrith, Erika Chenais: Lack of evidence for long term carriers of African swine fever virus - a systematic review. Virus Research (2019), volume 272, 197725.


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi & smittskydd
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
susanna.sternberg-lewerin@slu.se
018-67 31 92