Ur SLU:s kunskapsbank

Juverhälsan kan förbättras hos mjölkkor i Rwanda

Senast ändrad: 09 oktober 2019

Myndigheterna i Rwanda vill öka mjölkproduktionen för att säkra tillgången på näringsrika livsmedel i kampen mot hunger och fattigdom. För att nå detta mål behöver förekomsten av juverinflammation sänkas. Juverinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna hos mjölkkor och en orsak till att mjölkproduktionen sänks, även hos de drabbade djur som inte visar några tydliga förändringar i mjölk eller juver. Dessa djur har också stor betydelse för smittspridning i besättningen.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har i ett samarbete med University of Rwanda, Statens veterinärmedicinska anstalt och rådgivningsföretaget Växa Sverige undersökt situationen runt juverinflammation i Rwanda. I studien ingick 256 kor i 25 besättningar kring huvudstaden Kigali.

Mjölkcelltalet, som visar grad av inflammation i juvret var i genomsnitt högt, över en miljon celler/ml i prov från gårdarnas mjölktankar. Låggradig juverinflammation fanns i 43 % av besättningarna och hos 76 % av korna. De vanligaste bakterierna var olika typer av smittsamma stafylokocker, varav 77 % visade resistens mot penicillin. Äldre kor av rasen holstein hade 2,5 gånger högre risk att ha låggradig juverinflammation än yngre kor, och 10 gånger högre risk än kor av annan ras.

Studien visar juverhälsan behöver förbättras för att öka mjölkproduktionen i Rwanda.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1007/s11250-019-01905-2

Referens

Ndahetuye JB, Persson Y, Nyman AK, Tukei M, Ongol MP, Båge R. Aetiology and prevalence of subclinical mastitis in dairy herds in peri-urban areas of Kigali in Rwanda. Trop Anim Health Prod (2019), 51: 2037


Kontaktinformation

Renée Båge, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion, SLU
renee.bage@slu.se, 018-67 25 07