Ur SLU:s kunskapsbank

Kartläggning av fruktad sjukdom hos getter i Tanzania

Senast ändrad: 04 april 2022

Peste des petits ruminants (PPR) är en fruktad virussjukdom som drabbar får och getter i Afrika, Mellanöstern och Asien. Sedan 2008 finns sjukdomen i Tanzania. Den påvisades då i norra delen av landet vid gränsen mot Kenya.

Syftet med den aktuella studien var att bekräfta att PPR-virus (PPRV) fortfarande finns i Tanzania och att kartlägga virusets smittväg.

Prover samlades under 2012-2013 in i norra och östra Tanzania från getter med symtom på PPR; feber, diarré, tår- och nosflöde. PPRV hittades i 21 av 71 testade djur och liknade virus som isolerats i Etiopien och Sudan. Trots flera vaccinationskampanjer har utbrott inte hindrats. En förklaring till detta kan vara att viruset finns hos vilda idisslare som sprider smittan till tamboskap.

Forskarna vid SLU fortsätter studierna och för närvarande pågår ett projekt om PPR i Tanzania och Pakistan. Syftet med projektet är bland annat att undersöka vilda djurs roll för spridningen av denna sjukdom.

Projektet stöds av Vetenskapsrådet (projektnummer 348-2013-6402).

Länk till artikeln:

http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/tbed.12229/asset/tbed12229.pdf?v=1&t=i0gx7898&s=7689ad8b5f7381280aea52a24fb2b84f

Referens:

T Kgotlele, ES Macha, CJ Kasanga, LJM Kusiluka, ED Karimuribo, J van Doorsselaere, JJ Wensman, M Munir & G Misinzo. (2014). Partial genetic characterization of peste des petits ruminants virus infection in northern and eastern Tanzania. Transboundary and Emerging Diseases, 61 (Suppl 1), 56-62.