Ur SLU:s kunskapsbank

Klimatet påverkar spermiekvaliteten hos tjurar

Senast ändrad: 16 december 2019

Produktionen av mjölk och kött för humankonsumtion är beroende av djurens förmåga att reproducera sig. Värmestress har en negativ inverkan på reproduktionen men få studier har undersökt klimatpåverkan på tjurspermiekvaliteten i Europa.

I denna studie utvärderades hur årstid påverkar spermiekvaliteten hos Holsteintjurar i norra Spanien. Under vinter, vår och sommar samlades och frystes sperma från 11 tjurar hållna i lösdrift utomhus. Spermiekvaliteten analyserades efter upptining.

Sperma samlad under våren visade bättre rörelsemönster och livsduglighet än sperma samlad sommar- eller vintertid. Inga skillnader i yttre utseende hos spermierna eller i kromatinintegritet (ett mått på kvaliteten hos spermiens arvsmassa) kunde ses mellan årstiderna.

Eftersom spermiekvaliteten hos tjurar påverkas av årstid bör Europeisk djurhållning anpassas till detta. Det kan till exempel vara nödvändigt att justera antal spermier i inseminationsdosen för att kompensera för negativa effekter på spermiekvalitet, eller att undvika spermasamling under extrema klimatförhållanden.

Länk till artikeln

http://veterinaryrecord.bmj.com/content/180/10/251

Referens

Sabés-Alsina M, Johannisson A, Lundeheim N, Lopez-Bejar M, Morrell JM. Effects of season on bull sperm quality in thawed samples in northern Spain. Veterinary Record (2017) 180, 251.


Kontaktinformation

Jane Morrell
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion    
                                                    
Telefon: 018-671152
Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se