Ur SLU:s kunskapsbank

Klimatförändringen kräver kompetens i ”One Welfare”

Senast ändrad: 26 maj 2021
kor på torrt bete, foto.

One Welfare betonar sambanden mellan djurvälfärd, människans välmående och en hållbar miljö. Den pågående klimatförändringen påverkar den biologiska mångfalden och balansen i ekosystemen. Förändringar i temperatur och nederbörd liksom förekomsten av extremväder kan ha såväl direkt som indirekt effekt på produktion, hälsa och välbefinnande hos både vilda och tama djur.

Vi har gjort en genomgång av vetenskaplig litteratur för att samla de senaste rönen om klimatförändringens inverkan på djurs hälsa och välbefinnande. Som grund har vi utgått från de ”fem friheterna” (frihet från hunger och törst, frihet från obehag, frihet från smärta, skada och sjukdom, frihet att uttrycka naturligt beteende, frihet från rädsla). Vi ville också se vilka möjligheter som finns för anpassning av animalieproduktionen och vilka uppgifter olika yrkeskategorier kan ha i detta arbete.

Klimatförändringen kommer inte att påverka alla jordbrukssystem lika, betessystemen är de mest sårbara. Effekterna på animalieproduktionen kommer också att variera beroende på var i världen man befinner sig och mellan säsonger och år. Problem som diskuteras är t.ex. att högmjölkande kor är mer känsliga för värmestress. Ett sätt att lösa det kan vara att ta med värmetolerans som en egenskap vid avelsurval, alternativt korsa in mer värmetåliga raser.

Djuren har en viss förmåga att anpassa sig till nya och mer ogynnsamma miljöförhållanden, men för att minska konsekvenserna krävs att också vi som arbetar med djuren kan hantera de nya utmaningarna. Det kan förutom värmestress röra sig om infektionssjukdomar som gynnas av högre temperatur, däribland nya zoonoser, ökad variation i fodertillgång eller olika fysiska utmaningar som kan bli konsekvensen av extrema väderhändelser.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.12706/itea.2020.028

Referens

Blanco-Penedo I, Cantalapiedra J, Llonch P. 2020. Impacto del cambio climático sobre el bienestar animal en los sistemas ganaderos (Climate change impacts on animal welfare in livestock systems). ITEA Información Técnica Económica Agraria 116 (5), 424–443.