Ur SLU:s kunskapsbank

Låg medvetenhet om Rift Valley-feber i Tanzania

Senast ändrad: 18 maj 2021

Rift Valley-feber är en infektionssjukdom som främst drabbar idisslare med aborter, feber, blodiga diarréer och hög dödlighet som följd. Människor kan smittas och få mild övergående feber, men i sällsynta fall kan sjukdomen leda till döden.

Rift Valley-feber orsakas av ett virus som sprids med myggor eller vid kontakt med kroppsvätskor från sjuka djur. I samband med kraftiga regn ökar antalet myggor och det kan bli stora sjukdomsutbrott. I genomsnitt ses utbrotten med cirka 8 års mellanrum. Det är inte helt klarlagt var viruset finns mellan utbrotten, men virus kan cirkulera i låga nivåer hos tama och vilda djur.

Den aktuella studien visar att får- och getbönder i två regioner av Tanzania har låg medvetenhet om Rift Valley-feber. Totalt bar 8 % av djuren antikroppar och de flesta av dessa djur var inte födda vid det senaste stora utbrottet 2007.

Det finns vaccin som skyddar djur mot Rift Valley-feber, men det används oftast inte på får och get. Ett framtida utbrott skulle därmed kunna få allvarliga konsekvenser för djurs och människors hälsa, och även påverka livsmedelsförsörjningen i regionen.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3402/iee.v5.30025

Referens

Wensman JJ, Lindahl J, Wachtmeister N, Torsson E, Gwakisa P, Kasanga C, Misinzo G. A study of Rift Valley fever virus in Morogoro and Arusha regions of Tanzania – serology and farmers' perceptions. Infection Ecology & Epidemiology 2015, 5: 30025.