Ur SLU:s kunskapsbank

Leptospiros i städer – ett underskattat problem?

Senast ändrad: 18 maj 2021

Leptospiros är en smittsam sjukdom som orsakas av bakterien Leptospira och som kan överföras mellan djur och människor. Sjukdomen ger ekonomiska förluster och lidande världen över, speciellt i miljöer där djur och människor lever mycket nära varandra och kontrollen av smittsamma sjukdomar är bristfällig.

Den snabba befolkningsökningen i Asien och Afrika tillsammans med utbredd djurhållning i och nära städer ökar risken för spridning av leptospiros. Oftast är det mest effektiva sättet att minska antalet sjukdomsfall hos människa att kontrollera sjukdomen bland djur.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med kollegor från Tadzjikistan studerat sjukdomen hos kor i Centralasien. Studien visade att var åttonde mjölkko i Tadzjikistans huvudstad bär på antikroppar mot Leptospira hardjo, den variant av bakterien som orsakar flest sjukdomsfall hos nötkreatur och som även kan infektera människor. Forskarna som utfört studien rekommenderar att städer inkluderas när man planerar och genomför kontrollprogram för leptospiros och andra sjukdomar som kan spridas från djur till människa.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-017-0352-6

Referens

Elisabeth Lindahl Rajala, Nosirjon Sattorov, Sofia Boqvist and Ulf Magnusson. Bovine leptospirosis in urban and peri-urban dairy farming in low-income countries: a "One Health" issue? Acta Vet Scand. 2017; 59: 83. doi: 10.1186/s13028-017-0352-6


Kontaktinformation

Elisabeth Rajala, Forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
elisabeth.rajala@slu.se, +4618672036, +46738013356