Ur SLU:s kunskapsbank

Luftvägssjukdom hos afrikanska grisar

Senast ändrad: 27 december 2021
Diande sugga

I många afrikanska länder ökar grisuppfödning i popularitet. Tyvärr saknas ofta kännedom om vilka sjukdomar som grisarna drabbas av. Forskare i Uganda har därför tillsammans med kollegor vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet sammanställt kunskapsläget om förekomsten av 13 vanliga luftvägsinfektioner i afrikanska grisbesättningar.

Kunskapssammanställningen bygger på vetenskapliga artiklar publicerade under åren 2000-2019, varav 41 beskrev förekomst av någon av de 13 utvalda luftvägsinfektionerna. I 16 av studierna hade forskare påvisat den sjukdomsframkallande mikroorganismen, medan övriga beskrev förekomst av antikroppar som visar att djuret tidigare varit smittat.

Influensavirus rapporterades från nio afrikanska länder. Förekomsten av circovirus (PCV2) som bland annat ger upphov till avmagring hos gris, hade undersökts i Uganda, Nigeria, Moçambique och Sydafrika och varierade från 1,4 % till 77 % i olika studier. Sjukdomen PRRS som påverkar andningsvägarna och fortplantningsförmågan hos grisar fanns beskriven i Sydafrika, Uganda och Nigeria, med en förekomst mellan 1,4 % och 53,8 %. Endast en studie berörde förekomsten av de mycket smittsamma luftvägssjukdomarna enzootisk lunginflammation och elakartad lungsjuka.

Sammanställningen visar att flera viktiga luftvägssjukdomar förekommer i afrikanska grisbesättningar, men också att kunskap om förekomsten av dessa sjukdomar helt saknas i några länder. Kunskap om förekomsten av andra vanliga luftvägssjukdomar hos grisar i Afrika saknas helt och hållet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s40813-020-0144-7

Referens

Oba, P., Wieland, B., Mwiine, F. N., Erume, J., Gertzell, E., Jacobson, M., Dione, M. M. 2020. Status and Gaps of Research on Respiratory Disease Pathogens of Swine in Africa. J. Porc. Health Managem. 6:5, 1-9


Kontaktinformation

Magdalena Jacobson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
magdalena.jacobson@slu.se, 018-67 14 75