Ur SLU:s kunskapsbank

Negativ ekonomisk effekt av afrikansk svinpest i Uganda

Senast ändrad: 16 december 2019

Afrikanska svinpest (ASF) är en allvarlig sjukdom hos gris som drabbar infekterade grisar med höga dödstal. I Uganda, ett låginkomstland med den största grispopulationen i östra Afrika, är ASF mycket spridd och ständigt närvarande. Sjukdomen anses ha stor negativ effekt på ekonomin i små ugandiska lantbruk men effekten har inte tidigare utvärderats systematiskt.

I den aktuella studien intervjuades ugandiska småbrukare vid tre tillfällen för att mäta sociala och ekonomiska effekter av ASF. Resultaten visade att grishållningen var extremt lågintensiv med minimala investeringar, och att ASF årligen drabbade nästan tjugo procent av deltagande besättningar. De negativa ekonomiska effekterna, och därmed den ekonomiska risken, av ASF-utbrott ökade med utökat djurantal. Man kunde se kortsiktiga vinster av utbrott, men på lång sikt var effekterna negativa. Handel och konsumtion av sjuka och döda grisar förekom för att minimera kapital- och proteinförluster i samband med ASF-utbrott.

Sammanfattningsvis visade studien att orsakssambandet mellan ASF och sociala och ekonomiska effekter är komplext i Uganda. Grisarna hålls oftare som levande spargrisar än som aktivt arbetande kapital, vilket gör att sjukdomskontrollsråd anpassade efter standardiserade ekonomiska modeller inte kommer fungera.

Studien utfördes i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och forskare från Uganda.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2017.06.002

Referens

Erika Chenais, Sofia Boqvist, Ulf Emanuelson, Claudia von Brömssen, Emily Ouma, Tonny Aliro, Charles Masembe, Karl Ståhl, Susanna Sternberg-Lewerin. Quantitative assessment of social and economic impact of African swine fever outbreaks in northern Uganda. Preventive Veterinary Medicine (2017), Volume 144, Pages 134-148


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi & smittskydd
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
susanna.sternberg-lewerin@slu.se
018-67 31 92