Ur SLU:s kunskapsbank

Risker för juverhälsan hos mjölkkor i Rwanda

Senast ändrad: 03 juni 2021
Ko och mjölkbonde Rwanda

Småbönder med enstaka kor producerar majoriteten av Rwandas mjölk, mjölk som är livsviktig för landets små barns tillväxt och kognitiva utveckling. Småböndernas kunskap om den hos mjölkkor vanliga sjukdomen subklinisk juverinflammation är generellt låg, trots att tillståndet sänker mjölkproduktionen, ändrar mjölkens sammansättning och utgör en smittrisk för andra kor. För att undersöka sjukdomsförekomst och hitta anpassade åtgärder har en första landsomfattande studie med fokus på subklinisk juverinflammation hos mjölkkor i Rwanda genomförts.

Studien utfördes av forskare från University of Rwanda, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och rådgivningsföretaget Växa. Totalt studerades 572 kor från 404 besättningar.  

Subklinisk juverinflammation, oftast orsakad av bakterien stafylokocker, fanns hos 62 procent av korna. Bakterierna visade hög resistens mot penicillin och annan antibiotika vilket är ett hot både mot djurens och människors hälsa.

Flera faktorer ökade risken för juverinflammation: Kor i individuell fålla och på jordgolv, kor i senare delen av mjölkproduktionen, kor av holsteinras, smutsiga juver och ben, kalv som inte fick dia kon, inget foder direkt efter mjölkningen, otvättade händer hos mjölkaren och dålig mjölkningshygien, samt avsaknad av förmjölkning.

Sammantaget visar studien att subklinisk juverinflammation är mycket vanligt i Rwanda men också att relativt enkla åtgärder och rätt rutiner kan förbättra juverhälsan och öka mjölkproduktionen.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105007

Referens

JB Ndahetuye, J Twambazimana, AK Nyman, C Karege, M Tukei, MP Ongol, Y Persson, R Båge. A cross sectional study of prevalence and risk factors associated with subclinical mastitis and intramammary infections, in dairy herds linked to milk collection centers in Rwanda (2020). Preventive Veterinary Medicine, Volume 179, 105007.


Kontaktinformation

Renee Båge
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-672507
E-post: renee.bage@slu.se